Unikt samarbeid gjør Israel verdensledende innen datasikkerhet

CERT-LatestNews Malware Security News SocialEngineering ThreatsActivists ThreatsCybercrime ThreatsEconomic ThreatsStrategic

Datasikkerhet3Israels vekst som en av verdens ledere i datasikkerhet har blitt styrket av samarbeid mellom det militære, regjeringen, utdanning og privat sektor, et nivå av samarbeid uten sidestykke i den vestlige verden, skriver The Washington Post. Israels datasikkerhetssektor er nå verdt en halv milliard dollar årlig. Bare USA ligger over.

Offentlige og private investeringer på dette området skyldes ikke bare de hyppige hackingangrep Israel er bombardert med, men også landets ønske om å bruke sin teknologikunnskap for å styrke sin samlede økonomi. “Ulike sektorer i samfunnet – som i USA ikke har en tradisjon for å samarbeide – synes villige i Israel til å jobbe tett sammen under en sterk sentral myndighet,” skriver Washington Post.

Dette nivået av samarbeid er båret frem av nødvendighet, forklarer Eviatar Matania, leder av National Cyber ​​Bureau. “For det første har vi flere fiender enn andre. Vi forstår at cyberthreat er her og nå. For det andre, mange av Israels høyteknologiske og innovasjonskulturer er innen cyber. Det er her vi kan få en fordel over andre land i å forsvare oss selv. Og slik ser vi cyber ikke bare som en trussel som skal reduseres, men også som en av våre økonomiske motorer. ”

For å nå dette målet bygges det en ny “cyber-by” i Beersheva, som vil fungere som et knutepunkt for Israels mest talentfulle dataeksperter. Området vil huse Israel National Cyber ​​Bureau, samt de lokale hovedkvarterene til flere store multinasjonale selskaper, inkludert PayPal, Lockheed Martin, og Deutsche Telekom. IDFs signaletterretningsdivisjon vil også flytte inn i området. Det samme vil Shin Bet, Israels interne sikkerhetstjeneste. Og det nærliggende Ben-Gurion University er beskrevet som “landets øverste skole for Cybersecurity,” skriver den amerikanske avisen.

Unikt samarbeid gjør Israel verdensledende innen datasikkerhet

Tagged